Wykaz podręczników

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa I

 

 

 

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa II

 

                                                                                                             

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza klasa”. Podręcznik dla klasy 2. Części 1- 10

 

 

Dorota Baścik- Kołek

Czesław Cyrański

Ewa Misiorowska

Balbina Piechocińska

Marzena Pucińska

Andrzej Pustuła

Grażyna Śliwa

 

 

Grupa Edukacyjna

S.A.

66/2/2010

2010-04-14

2.

Język angielski

Twister 2. Student`s book.

(podręcznik, ćwiczenia)

A.Littlewood

P. Jeffery

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o.o.

100/2/2009

2009-11-24

3.

Zajęcia komputerowe

„Elementarz małego informatyka”. Klasa 2.

(w pakiecie z podręcznikami i płyta)

 

Anna Stankiewicz- Chołys

Ewelina Sęk

Grupa Edukacyjna

S.A.

280/2/2011

2011-06-21

 

Wykaz podręczników

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa III

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja”. Klasa 3. Książka do czytania. Cz. 1i 2.

 

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne. Cz. 1,2,3,4.

Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze. Cz. 1,2,3,4.

Karina Mucha

Anna Stalmach- Tkacz

Joanna Wasianek

Grupa Edukacyjna S.A.

460/5/2014

2014-03-25

2.

Język angielski

Twister 3. Student`s book.

Twister 3- activity book

Alison Blair

Jane Cadwallader

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sp. z o.o.

100/3/2010

2010-05-26

3.

Zajęcia komputerowe

„Oto ja”. Zajęcia komputerowe. Klasa 3

Kazimierz Kosmaciński

Grupa Edukacyjna S.A.

602/3/2014

2014-06-04

 

Wykaz podręczników

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa IV

 

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, dodatek do podręcznika „Sprawdź się”)

 

Anna Klimowicz

Nowa Era

Sp. z o.o.

538/1/2012

2012-04-26

2.

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Sp. z o.o.

443/1/2012

2012-02-07

3.

Język angielski

New Friends 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

podręcznik,
New Friends 1 zeszyt ćwiczeń)

C. Skinner

M. Bogucka

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

227/1/2009

2009-09-07

4.

Matematyka

Matematyka 4.

Ćwiczenia: Liczby naturalne. Cz. 1

Ułamki. Cz.2

 Figury geometryczne. Cz.3

)

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Dobrowolska Sp. j.

340/1/2011

2011-05-27

5.

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręczni k dla klasy IV szkoły podstawowej.

 

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 i cz. 2.

 

Nowy atlas przyroda - świat wokół nas.

 

M.  Marko- Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

Sp. z o.o.

399/1/2011

2011-12-12

6.

Plastyka

Plastyka 4-6. Podręcznik do szkoły podstawowej.

(podręcznik na 3 lata nauki, bez ćwiczeń)

S. K. Stopczyk

J. Chołasińska

B. Neubart

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

533/2012

2012-04-23

7.

Muzyka

Klucz do muzyki- 4. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

(bez  ćwiczeń)

Urszula Smoczyńska

K. Jakóbczak- Drążek

A. Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

406/1/2011

2011-12-29

8.

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych  dla klas  4-6 szkoły podstawowej.

 

Ł. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

Sp. z o.o.

295/2010

2010-10-05

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.

Klasy 4-6.

Grażyna Koba

Migra Sp. z o.o.

373/2011

2011-09-30

Wykaz podręczników

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 20114/2015

Klasa V

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy V szkoły podstawowej.

 

Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

„Sprawdź się” dodatek do podręcznika.

 

Anna Klimowicz

Nowa Era

Sp. z o.o.

538/2/2013

 

2013-03-04

2.

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.

(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

 Sp. z o.o.

443/2/2013

2013-03-20

3.

Język angielski

 

New Friends 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

 New Friends 2- zeszyt ćwiczeń

Carol Skinner

Mariola Bogucka

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

227/2/2009

2009-09-02

4.

Matematyka

 

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Matematyka 5- ćwiczenia

Małgorzata Dobrowolska

Marta Jucewicz

Marcin  Karpiński

Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Dobrowolska

Sp. j.

2013

340/2/2013

2013-04-29

5.

Przyroda

 

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 i cz. 2.

 

Nowy atlas przyroda- świat wokół nas.

 

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

Nowa Era

Sp. z o.o.

2013

 

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

399/2/2013

2013-05-08

6.

Plastyka

Plastyka 4-6. Podręcznik do szkoły podstawowej.

(podręcznik na 3 lata nauki, bez ćwiczeń)

 

S. K. Stopczyk

J. Chałasińska

B. Neubart

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

533/2012

2012-04-23

7.

Muzyka

Klucz do muzyki 5.

U. Smoczyńska

K. Jakubczak- Drążek

A. Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

406/2/2013

2013-03-07

8.

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych  dla klas  4-6 szkoły podstawowej.

 

Łech Łabecki

Maria  Łabecka

Nowa Era

Sp. z o.o.

295/2010

2010-10-05

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6.

Grażyna Koba

Migra

Sp. z o.o.

373/2011

2011-09-30

 

 

Wykaz podręczników

 PSP w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa VI

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.

 

Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej.

„Sprawdź się” dodatek do podręcznika.

 

Anna Klimowicz

Nowa Era

Sp. z o.o.

538/3/2014

2014-02-28

2.

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś.

 

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Sp. z o.o.

443/3/2014

2014-03-07

3.

Język angielski

 

New Friends 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

New Friends 3- zeszyt ćwiczeń

Carol Skinner

Mariola Bogucka

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

227/3/2009

2009-08-06

4.

Matematyka

 

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Matematyka 6 -ćwiczenia

Małgorzata Dobrowolska

Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/3/2014

2014-05-09

5.

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 i cz. 2.

 

Nowy atlas przyroda- świat wokół nas.

 

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

Nowa Era

Sp. z o.o.

2010

399/3/2014

2014-05-20

6.

Plastyka

Plastyka 4-6. Podręcznik do szkoły podstawowej.

 

 

 

S. K. Stopczyk

J. Chołasińska

B. Neubart

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

533/2012

2012-04-23

7.

Muzyka

 

Odkrywamy na nowo. Muzyka 4-6

 

Odkrywamy na nowo. Zeszyt ćwiczeń.

M. Rykowska

Z. Szałko

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

Sp. z o.o.ON.

374/2011

2011-09-30

8.

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych  dla klas  4-6 szkoły podstawowej.

 

Łech Łabecki

Maria  Łabecka

Nowa Era

Sp. z o.o.

295/2010

2010-10-05

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6.

Grażyna Koba

Migra

Sp. z o.o.

373/2011

2011-09-30

 

Wykaz podręczników

 Gimnazjum w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa I

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

 

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 1 gimnazjum.

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Klasa 1

Witold Bobiński

 

 

 

Zofia Czarnecka- Rodzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

26/1/2009

 

 

 

 

164/1/2009

2009-03-30

 

 

 

 

2009-10-27

2.

Historia

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum.

pod redakcją Stanisława Roszaka

Nowa Era

Sp. z o.o.

60/1/2011/z1

2011-09-14

3.

Język angielski

New Exam Challenges 2

M. Harris

D. Mower

A.Sikorzyńska

L. White

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

342/2/2011

2011-07-08

4.

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum.

Z. Bolałek

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech, A. Mysior

K. Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Dobrowolska

Sp. j.

168/1/2009

2009-05-26

5.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum.

Część 1.

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny- RóżańskA

Nowa Era

Sp. z o.o.

93/1/2009

2009-04-24

6.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Część  1. Podręcznik dla gimnazjum.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń. Część  1.

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Nowa Era

Sp. z o.o.

49/1/2009

2009-04-06

7.

Biologia

Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

 

Puls życia 2. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum.

M. Jefimow

Nowa Era

Sp. z o.o.

58/2/2009

2009-04-07

8.

Geografia

Puls Ziemi 1. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Puls Ziemi 1. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat..

Roman Malarz

Nowa Era

Sp. z o.o.

5/1/2009

2009-03-25

9.

Zajęcia artystyczne

Bez podręcznika

 

10.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum.

Urszula Białka

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

2009/199

2009-06-12

11.

Język niemiecki

aha! Neu- 1 A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

aha! Neu- 1 B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

Anna Potapowicz

Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

13/1/2009 (1A)

 

13/2/2009 (1B)

2009-03-25(1A)

 

2009-04-07(1B)

12.

Język rosyjski

Echo 1. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących.

Beata Gawęcka Ajchel

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

97/1/2009

2009-04-27

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik dla gimnazjum. Linia II jednoczęściowa.

K.  Izbicki

Z. Wrycz- Rekowski

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

Sp. z o.o.

270/2010

2010-04-28

 

Wykaz podręczników

 Gimnazjum w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa II

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 2 gimnazjum.

 

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego.
Klasa 2.

Witold Bobiński

 

 

 

Zofia Czarnecka- Rodzik

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

26/2/2009

 

 

 

164/2/2009

2009-07-10

 

 

 

2009-10-27

2.

Historia

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum.

Stanisław Roszak

Nowa Era

Sp. z o.o.

60/2/2010

2010-05-06

3.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Cz. 1.

I. Janicka

A.Kucia

T. Maćkowski

Nowa Era

Sp. z o.o.

77/1/2009

2009-04-17

3.

Język angielski

New Exam Challenges 3

M. Harris

D. Mower

A.Sikorzyńska

L. White

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

342/232012

2012-06-12

4.

Matematyka

Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Dobrowolska

Sp. j.

168/2/2010

2010-01-18

5.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2.

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny- Różańska

Nowa Era

Sp. z o.o.

93/2/2010

2010-01-11

6.

Chemia

Chemia Nowej Ery 2. Podręcznik dla gimnazjum.

Chemia Nowej Ery 2. Zeszyt ćwiczeń.

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

Sp. z o.o.

49/2/2009

2009-12-03

7.

Biologia

Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

Puls życia 1. Zeszyt ćwiczeń.

M. Jefimow

M. Sęktas

Nowa Era

Sp. z o.o.

58/1/2009

2009-04-07

8.

Geografia

Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum.

Puls Ziemi 2. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy drugiej gimnazjum.

Atlas geograficzny Polska, kotntynenty , świa

Bożena Dobosik

Adam Hibszer

Józef Soja

Nowa Era

Sp. z o.o.

5/2/2010

2010-01-21

9.

Język niemiecki

aha! Neu- 2 B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących.

Anna Potapowicz

Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

13/4/2010(2B))

2010-01-18(2B)

10.

Język rosyjski

Echo 2. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących.

Beata Gawęcka Ajchel

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

97/2/2009

2010-03-04

11.

Muzyka

Świat muzyki. Podręcznik dla gimnazjum.

W. Panek

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

81/2009

2009-04-22

12.

Informatyka

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum.

Piotr J. Durka

Nowa Era

Sp. z o.o.

181/2009

2009-06-01

 

 

Wykaz podręczników

 Gimnazjum w Zarzeczu

rok szkolny 2014/2015

Klasa III

 

 

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Data dopuszczenia przez MEN

1.

Język polski

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3 gimnazjum.

 

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Dla klasy 3 gimnazjum.

Witold Bobiński

 

 

 

 

 

Zofia Czarnecka- Rodzik

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

 

26/3/2010

 

 

 

 

 

 

164/3/2010

2010-08-30

 

 

 

 

 

 

2010-04-28

2.

Historia

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.

S.  Roszak

A. Łaszkiewicz

Nowa Era

Sp. z o.o.

60/3/2011

2011-04-29

3.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Cz. 2.

I. Janicka

A.Janicki

A.Kucia

T. Maćkowski

Nowa Era

Sp. z o.o.

77/2/2010

2010-07-01

3.

Język angielski

Longman.  Egzamin gimnazjalny.

R. Fricker

J. Gaszewski

T. Siuta

M. Umińska

Pearson Longman

212/2009

2009-07-09

4.

Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.

 

Z. Bolałek

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

A. Mysior

K. Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

M. Dobrowolska

Sp. j.

168/3/2011

2011-04-21

5.

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3.

 

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4.

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny- Różańska

Nowa Era

Sp. z o.o.

93/3/2010

 

 

93/4/2011

2010-08-13

 

 

2011-06-10

6.

Chemia

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum.

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

Sp. z o.o.

49/3/2010

2010-12-20

7.

Biologia

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

B. Sągin

A.Boczarowski

M. Sęktas

Nowa Era

Sp. z o.o.

58/3/2010

2010-10-07

8.

Geografia

Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum.

B. Dobosik

A. Hibszer

J. Soja

Nowa Era

Sp. z o.o.

5/2/2010

2010-01-21

9.

Język niemiecki

aha! Neu- 3A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

Kurs podstawowy dla początkujących.

Anna Potapowicz

Krzysztof Tkaczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

13/6/2011

2011-01-04

 

10.

Język rosyjski

Echo 3. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących.

Beata Gawęcka Ajchel

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

97/3/2011

2011-02-21

12.

Informatyka

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum.

Piotr J. Durka

Nowa Era

Sp. z o.o.

181/2009

2009-06-01

13.

Zajęcia artystyczne

Bez podręcznika

 

14.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum

Urszula Białka

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

2009/199

2009-06-12

15.

Plastyka

Bliżej sztuki.

S. K. Stopczyk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

68/2009

2009-04-0 9

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.